Praktijk voor Cranio Sacraal Therapie - Utrecht

Het Cranio sacraal systeem

Het Cranio Sacraal systeem bestaat uit de hersenen, het ruggenmerg, het dikke vlies dat daaromheen zit (dura mater) en het hersenvocht dat tussen die twee vloeit. Het geheel wordt omgeven en beschermd door de botten van schedel (Cranium) en wervelkolom tot onderaan het heiligbeen (Sacrum). Binnen dit systeem bevindt zich ook het zenuwstelsel.

Het ritme van het hersenvocht wordt gecreëerd door een pompsysteem diep binnen in de hersenen. De botten van de schedel zetten uit, vervolgens worden de wervels lichtjes van elkaar geduwd waarna het sacrum naar onder en vervolgens naar binnen roteert. 

Dit Cranio Sacrale ritme uit zich als een uitdijende en inkrimpende golf die overal op het lichaam voelbaar is, vergelijkbaar met de beweging van eb en vloed. 

We kunnen dit ritme beschouwen als de ademhaling van het zenuwstelsel. 

Dit stelsel regelt de werking van alles wat er in het lichaam gebeurt. 

Daarmee is het Cranio-Sacrale ritme, naast de ademhaling en de hartslag, de derde primaire levensfunctie van het lichaam.
Tijdens een behandeling van het Cranio-Sacrale systeem kan een stillpoint optreden, een korte periode waarbij het ritme vrijwel stil ligt en het denken wordt stopgezet. De energie wordt dan onttrokken aan de hersenen en ingezet voor reparatie van het lichaam. Ook tijdens onze slaap kennen we stillpoint perioden waarin het lichaam zich herstelt.

Aangezien Cranio Sacraal Therapie het lichaam uitnodigt weer zo veel mogelijk te gaan functioneren zoals het bedoeld is en het zelf herstellend vermogen stimuleert, is het soort klachten dat behandeld kan worden zeer divers.
Als behandelaar werk ik toe aan het optimaliseren van de elasticiteit en ruimte binnen de schedelbeenderen en de overige delen van het Cranio-Sacrale systeem, door mee te gaan in het ritme en een lichte druk op het systeem uit te oefenen. Op deze manier wordt het lichaam uitgenodigd zich te ontspannen en ruimte te scheppen.