Praktijk voor Cranio Sacraal Therapie - Utrecht

Voor kind en ouder

Op een prachtige plek in Langbroek woont mijn kudde paarden.

Kinderen en ouders zijn hier van harte welkom om kennis te maken en de kudde te ontmoeten.

Mijn paarden leven op een natuurlijke manier .Door verbinding te maken met de dieren en hun omgeving kunnen we paarden benaderen en contact maken.

Voor mij is het belangrijk ervaringsgericht te leren, waarbij het er niet om gaat wat je bereikt, maar hoe je daar naartoe groeit . Woorden die hierbij horen zijn: respect , even waardigheid, groei, vanuit je kracht, ontdekken , eigen tempo, jezelf mogen zijn, eigen ruimte. We zijn aanwezig buiten in de natuur en vanzelfsprekend worden onze zintuigen geprikkeld.

Mede door mijn jaren lange ervaring in het kleuteronderwijs ben ik een goede begeleider en heb ik de kennis en vaardigheden om op een veilige en goed onderbouwde manier volwassen en kinderen te mogen leren omgaan met paarden.

Er is aandacht voor welzijn, cognitief leren en het ontwikkelen van een paard en mens relatie. Het gebeurt op een hele prettige, speelse manier zowel voor paard als mens.  De paarden bewegen zich vrij en naast de ruimte waar ik met ouder en /of kind aanwezig ben. Zo krijgen de paarden en de mensen de gelegenheid om elkaar te leren kennen.

Het doel is om te leren omgaan en verzorgen van de dieren en niet het leren rijden op een paard.